2017 Oyak Renault Araç Kampanyası Detayları

Oyak Renault Kampanyası

Oyak Renault Kampanyası

Oyak Renault 2017 Otomobil Kampanyası Hakkında Bilgiler

Oyak 2017 kampanyası araç fiyatları, 2017 Oyak-Renault araba fiyatları hakkında ayrıntılı bilgier…

OYAK ÜYELERİNE ÖZEL OTOMOBİL KAMPANYASI

Bu kampanyada OYAK Üyelerine ve OYAK Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi İştirakçilerine sağlanan ayrıcalıklı şartlar ile Renault ve Dacia otomobillere sahip olabileceksiniz. Sabit fiyatlardan oluşan ve önerilen anahtar teslim fiyatlarla hazırlanan kampanya ile otomobil bedeline gelebilecek zamlardan etkilenmeyeceksiniz.

OYAK Üyelerine Özel Otomobil Kampanyası, sadece aşağıda listesi bulunan MAİS Şube Müdürlüklerimizin satış noktaları üzerinden gerçekleştirilecek olup, 15 Mart 2017 –  15 Nisan 2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Kampanyada aşağıdaki modeller yer almaktadır:

Yerli otomobiller : Clio, Clio Sport Tourer, Megane Sedan

İthal otomobiller : Symbol, Captur, Megane HB, Kadjar, Talisman, Lodgy, Sandero, Logan MCV, Duster

Kampanya kapsamında, Talisman modeli 2016 model yılı, Megane HB modeli 2016 ve 2017 model yılı, diğer modeller ise 2017 model yılı olarak sunulmaktadır.

Kampanyada 3 teslim dönemi vardır.

– 2016 Model yılı otomobiller (Talisman ve Megane HB) hemen teslim olup stoklarla sınırlıdır.

– Yerli otomobiller Haziran 2017’de teslim edilecektir.

– İthal otomobiller Temmuz 2017’de teslim edilecektir.

Ödeme Planları:

Bu kampanya kredili bir satış sistemi olup, 48 aya varan vadelerde kredilendirme imkanı sağlanmıştır. Bu kampanyada üyelerimiz otomobil kredilerini masrafsız ve komisyonsuz olarak kullanabileceklerdir. Kredilendirme Renault Finans / Dacia Finans tarafından yapılacaktır.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

ÖTV, nakliye ve diğer ödemeler teslimde peşin tahsil edilecek olup KDV, ÖTV, nakliye ve diğer ödemelerde meydana gelebilecek değişiklikler teslim ödemesine yansıtılacak olup tek seferde ödenecektir.

Otomobillere, dain ve mürtehin krediyi kullandıran finans kuruluşu olmak üzere kasko sigortası yaptırılacak olup, kredi süresince kasko sigortasının yenilenmesi zorunludur.

Anahtar Teslim Fiyatına kasko ve trafik sigortası bedeli dahil olmayıp teslimde ayrıca tahsil edilecektir.

Hemen teslim edilecek 2016 model yılı Talisman ve Megane HB modelleri stoklarla sınırlı olup, Haziran ve Temmuz aylarında teslim edilecek otomobiller, üretim tarihinde satılan model, tip ve özelliklerdeki ürünlerdir. MAİS, üretici firma şartlarına bağlı durumlar ile  mücbir sebepler halinde tip, opsiyon, renk değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu gibi zorunlu hallerde MAİS tarafından yapılacak tip, opsiyon değişikliklerinden dolayı oluşacak  (+) veya (-) fiyat farkları MAİS tarafından belirlenerek üyeden tahsil veya tediye edilir.

OYAK RENAULT ARAÇ KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

OYAK Üyelerimiz, kampanyaya sadece ekte listesi bulunan MAİS Şube Müdürlüklerimizin satış noktalarından birine başvurarak katılabileceklerdir. Bunun dışında mektup, faks vs. ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Ancak finans kuruluşunca sağlanacak noter tasdikli özel bir vekaletname ile vekil tayin edilerek, MAİS Şubelerinde kampanyaya başvuru ve sözleşme imzalanması işlemleri gerçekleştirilebilecektir. OYAK Üyesi ile birlikte Vekilin de son aya ait ikametgah belgesi veya ikametgah belgesi yerine geçen (adlarına düzenlenmiş son 3 aya ait su, elektrik faturası vb.) belgelerin ve nüfus cüzdanının bulunması gerekmektedir.

Kampanyamız hemen teslim modeller için stoklarla, ileri ay teslim dönemleri için ise fabrika kontenjanlarıyla sınırlı olup, başvurular, model bazında MAİS sistemine başvuru sırasına göre kabul edilecektir.

Kampanyada OYAK Üyelik süresi şartı aranmayacak olup, bu kampanyadan otomobil alan OYAK Üyeleri, daha sonraki dönemlerde yapılacak kampanyalardan fatura tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yararlanamayacaklardır.

Önceki dönemlerde OYAK Üye hakkını kullanarak peşin veya OYAK Üye Kampanyası kapsamında otomobil almış olan üyeler koşulsuz olarak bu kampanyaya da katılabileceklerdir.

Üyeler, kampanyaya kendi adlarına ve sadece 1 adet otomobil için başvurabileceklerdir. Otomobilin fatura ve ruhsatının OYAK Üyesi ve eşi adına olması durumunda,  mevzuat gereği kredi borçlusunun OYAK Üyesi olması, OYAK Üyesi eşinin de kefil olması gerekmektedir. Ruhsatta araç sahibi eş ise hak ve menfaat sahibi OYAK üyesi olmalıdır.

OYAK Üyeliği devam eden emekli üyeler ( Emekli Maaşı Sistemi üyeleri ), Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi İştirakçileri, daha önce OYAK üyesi olan Şehitlerin 1.derece yakınları (şehit eşi, anne-baba, çocuk)  ve daha önce OYAK üyesi olan Gaziler de aynı koşullarla bu kampanyadan yararlanabileceklerdir.

Özürlü çocuk sahibi OYAK Üyeleri, otomobil alımında kendilerine yasa ile tanınan hakların yanı sıra güncel OYAK Üye Kampanyası fiyatlarından da yararlanabileceklerdir. Ancak bu kapsamdaki Üyelerimizin kredi başvurularının kabul edilip edilemeyeceği ( özürlülük çeşidi, özürlülük derecesi ve finans kuruluşunun mevzuatına göre değişmekte olduğundan ) finans kuruluşunun tasarrufundadır.

Kampanyaya katılabilmek için başvuru sırasında MAİS Şubeleri ve/veya finans kuruluşu tarafından OYAK Üyelerinden ve kampanyaya katılma hakkı bulunan kişilerden istenecek belgeler:

-TC kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi ( imzalı )

-Son aya ait ikametgah belgesi veya adres belgesi yerine geçen (adlarına düzenlenmiş son 3 aya ait su, elektrik faturası vb.) belge

-OYAK Üyesi olduğuna dair aşağıdaki belge alınacaktır.

a-OYAK Üyeliği zorunlu olan personel için, Birlik Komutanlığı’ndan OYAK Üyesi olduğuna dair ve üye numarasını da belirten imzalı ve mühürlü belge

b-OYAK Üyeliği isteğe bağlı olan uzman erbaş, sivil memurlar için görev yaptığı birlik/kurumun yetkili makamından alınmış OYAK Üyesi olduğuna dair ve üye numarasını da belirten imzalı ve mühürlü belge ile OYAK’ın %50 ve daha

fazla sermayesine sahip olduğu şirketlerde çalışan personel için çalıştığı kurumun yetkili makamından alınmış OYAK Üyesi olduğuna dair ve üye numarasını da belirten imzalı ve şirket kaşesi olan belge

c-Daha önce OYAK üyesi olan Şehitlerin 1.derece yakınları (şehit eşi, anne-baba, çocuk)  ve daha önce OYAK üyesi olan Gaziler için durumlarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları hak sahipliği belgesi

Not : OYAK Emekli Maaşı Sistemi (EMS) üyeleri ve OYAK Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) iştirakçilerinin üyelik kontrolleri kampanya kapsamındaki Mais Şubelerinde yapılacaktır.

BDDK’nun 31 Aralık 2013 tarihli, tüketicilerin binek otomobil edinimi amacıyla kullanacakları taşıt kredilerinin maksimum kredilendirme oranına ilişkin düzenlemesi çerçevesinde fatura bedeli 50,000 TL.na kadar olan araçlarda fatura bedelinin %70’ine, fatura bedeli 50,000TL.ni asan araçlarda ise fatura bedelinin 50,000TL.na kadar olan kısmının %70’i ve asan kısmının %50’si kredi kullandırılabilmektedir.

Kredilendirme imkan ve koşulları ( Kredi tutarı, kefil, rehin vb.) finans kuruluşu tarafından belirlenmektedir.

Kredi açıldıktan sonra yapılabilecek erken ödemeler ve kredi kapatma prosedürlerinin detayı hakkında bilgilendirme finans kuruluşu tarafından yapılacaktır.

PEŞİNAT – TAKSİT ve TESLİM ÖDEMELERİ

Peşinat ödemesi

Peşinat ödemeleri, açıklamaya MAİS Şubelerinden alınacak başvuru takip numarası ve üye adı-soyadı belirtilerek aşağıdaki hesaba yapılacaktır.

Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi (381) 6258431 (IBAN No: TR910006200038100006258431) numaralı MAİS hesabı.

Peşinat ödemeleri başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacak olup, açıklamada takip numarası kullanılacağından kesinlikle OYAK Üye numarası belirtilmemelidir.

Kampanya peNinatı asgari 3.000,- TL. olacaktır.

Kampanya peşinatının MAİS’in yukarıda belirtilen hesabı haricinde, diğer hesaplarına yatırılmaması gerekmektedir. Bu durum peşinatın üye hesabına geçememesinden kaynaklanacak teslimat gecikmelerine yol açabileceğinden, peşinatın yatırıldığı hesaba özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca kampanyanın kontenjanla sınırlı olması nedeniyle, peşinatların eksik veya geç yatırılması, kontenjan hakkı kaybına neden olabilecektir. Bu tip bir durumla karşılaşmamak için üyelerin peşinatlarını zamanında ve eksiksiz yatırması gerekmektedir.

Teslim ödemesi

Teslim ödemesi, teslimatın yapılacağı MAİS Şubesinden alınacak bilgi doğrultusunda ilgili MAİS Şubesine veya banka hesabına yapılacaktır.

Kredi geri ödemesi

Kredi geri ödemeleri, kredi sözleşme tarihinden 1 ay sonra başlayacaktır.

Kredi geri ödemeleri, kesinlikle tarafınıza ödeme planı başlığı altında verilen ilgili finans kuruluşunun kredi numarasına yatırılacaktır.

MAİS’in peşinat hesabına yatırılacak kredi taksitleri, finans kuruluşu tarafından işleme alınamayacaktır. Bu hatalardan doğacak kredi taksit gecikme faizleri üyenin sorumluluğunda olup, finans kuruluşu tarafınıza gecikme faizi tahakkuk ettirecektir.

Kullanılacak kredilerin geri ödemeleri Akbank (masrafsız), Garanti Bankası, İş Bankası ve PTT şubelerinden yapılabilecektir.

TESLİMAT VE FATURALAMA

Peşinat ve kredi ödemelerinizi aksatmadan ödemeniz halinde, teslim dönemi geldiğinde, teslim ödemenizi de yaparak otomobilinizi başvuru yaptığınız MAİS Şubesinden teslim alabileceksiniz.

Teslimatlar, teslim aylarının 20. günü ile 30. günü arasında yapılacaktır. Teslimatların başvuru sırasına göre ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.

Otomobillerin teslimatı, ruhsatı çıkarıldıktan sonra yapılacaktır. MAİS, belirtilen teslim süresini hal ve koşullara bağlı olarak 30 iş günü kadar uzatabilir.

İPTAL

Üyenin sistemden ayrılmak istemesi durumunda ödemiş olduğu peşinat tutarından krediye tahakkuk etmiş bulunan KKDF+BSMV ile vadesi gelmiş ise taksit içindeki faizin vergisi ve zorunlu olarak yapılmış ya da yapılması gereken masraf bedeli düşülerek en geç 15 gün sonra belirttiği banka hesabına havale edilecektir.

SEÇENEK VE TİP DEĞİŞİKLİĞİ

Kampanya kapsamında seçenek, tip ve renk değişikliği talebi kabul edilememekte olup, kampanya başlangıcında otomobil seçiminin dikkatli yapılması gerekmektedir.

MAİS, üreticinin yaptığı opsiyon farklılıkları sebebi ile, zorunlu hallerde otomobillerin ekipman ve teknik özelliklerinde değişiklikler yapabilir.

KAMPANYA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kampanya hakkında her türlü ayrıntılı açıklama; hafta sonu dahil her gün 09:00 – 18:00 saatleri arasında ekli listede bulunan MAİS Şube Müdürlüklerinden bizzat başvuru veya telefonla sağlanacak, bu saatler haricinde de ilgili telefonlardan kampanya hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır.

OYAK web sitesi (www.oyak.com.tr) aracılığı ile de kampanya hakkında gerekli bilgilendirme sağlanacaktır.

KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU VE OPSİYON DETAYLI FİYAT LİSTESİ DİP NOTLARI

 • Üyelerimizin kredi sözleşmelerinde finans kuruluşunun bu kampanya dahilinde uyguladığı özel faiz oranları yer alacaktır.
 • Kredi geri ödeme tablosunda yer alan, aylık faiz oranı ve taksit tutarları bilgi amaçlı olup, kredi taleplerinde finans kuruluşundan alınacak geri ödeme planları esastır.
 • Trafik tescil, ruhsat, plaka, nakliye, müşavirlik bedeli gibi ödemeler, kampanya tarihindeki (İstanbul ili) bedeller olup, anahtar teslim peşin satış fiyatlarına dahil edilerek hesaplanmıştır. Bu kampanyada KDV, ÖTV’ deki değişiklikler veya yeni konulabilecek vergiler ile nakliye bedeli ve masraflarda (plaka-ruhsat, bandrol) farklılık olması halinde, söz konusu fark teslimde tahsil/tediye edilir.
 • Tüm iller için sabit nakliye bedeli uygulanmaktadır.

KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU VE FİYAT LİSTESİ KULLANIM AÇIKLAMALARI

ÖRNEK OLARAK;

 • Öncelikle üyemiz, almak istediği otomobilin anahtar teslim peşin satış fiyatını ve teslimde ödenebilecek bölümünü (Teslim Ödemesi) “Kampanya Fiyat Listesi”nde tespit etmelidir.
 • Bundan sonra yapılması gereken “Kredi Geri Ödeme Tablosu”nda kullanılacak kredi tutarının (A kolonu) ve kredi şartlarının tespit edilmesidir. (Kredi düzeyi tespit edilirken “Başvuru” başlığı altında bahsedilen BDDK’nun kredi düzeyi ile ilgili düzenlemesine dikkat edilmelidir)
 • MAİS hesaplarına gönderilmesi gereken peşinat tutarı hesaplanırken, satın almak istenilen otomobilin anahtar teslim peşin satış fiyatından, kullanılmak istenen kredi tutarı ve teslim ödemesi tutarı düşülmesi yeterli olacaktır.
 • İlgili otomobil için yapılacak olan vade farkı dahil toplam ödeme tutarı ise “Kredi Geri Ödeme Tablosu”ndaki, toplam kredi geri ödemesi (E kolonu) tutarına, hesaplanan peşinat tutarı ve teslim ödemesinin ilavesi ile mümkün olabilecektir.

SAYISAL ÖRNEK :    (Megane Sedan Icon 1.5 dCi EDC 110 bg)

Fiyat Listesi – 46.sıra

İlgili otomobilin anahtar teslim peşin satış fiyatı 99.700 TL., teslim ödemesi ise 29.500 TL.’dır. Kullanılacak kredi tutarının 50.000 TL. taksit adedinin de 24 ay olarak belirlendiğini varsayalım. (Taksit 2.437,5 TL.)

 1. Bu kredi düzeyi için ödenmesi gereken peşinat tutarı 20.200 TL.’dır. (99.700 TL. – 29.500 TL. – 50.000 TL.)
 2. Satın almak istenilen otomobilin vade farkı dahil toplam ödeme tutarına ulaşmak için, toplam kredi geri ödemesine (58.499,2 TL.), hesaplanan peşinat (20.200 TL.) ve teslim ödemesinin (29.500 TL.) ilave edilmesi yeterlidir.

Anahtar Teslim Peşin Satış Fiyatı                        : 99.700 TL.

Teslim Ödemesi                                       : 29.500 TL.

Kredi Tutarı                                             : 50.000 TL.

Ödenecek Peşinat Tutarı                         : 99.700 – 29.500 – 50.000 = 20.200 TL.

Toplam Kredi Geri Ödemesi                   : 2.437,5*24 = 58.499,2 TL.

Vade Farkı Dahil Toplam Ödeme                       : 58.499,2+20.200+29.500 = 108.199,2 TL.

OYAK KAMPANYASI KAPSAMINDA SATIŞ YAPAN MAİS A.Ş. ŞUBELERİ

MAİS A.Ş. ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Satış)            

MUSTAFA KEMAL MAH. 2079 SOKAK NO:5 06510 / ÇANKAYA

Tel       : 0312 286 53 00/ 4 Hat – 0312 287 38 00/ 4 Hat

Fax       : 0312 287 87 60

e-mail   : ankara.oyakuye@renault.com.tr

 

MAİS A.Ş. BURSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Satış)

ATAEVLER İZMİR YOLU NO:226 16140 / NİLÜFER

Tel       : 0224 275 11 11

Fax       : 0224 275 11 00

e-mail   : bursa.oyakuye@renault.com.tr

 

MAİS A.Ş. İSTANBUL BOĞAZİÇİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Satış)

1- SARIYER CAD. NO:68 İSTİNYE 34460 / SARIYER

Tel       : 0212 362 11 11

Fax       : 0212 323 69 99

 

2- CUMHURİYET CAD. ENERJİ PLAZA / KAVACIK-BEYKOZ

Tel       : 0216 331 42 71/ 2 Hat

Fax       : 0216 331 42 92

e-mail   : bogazici.oyakuye@renault.com.tr

 

MAİS A.Ş. İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Satış)

KAZIM DİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:41   35100 / BORNOVA

Tel       : 0232 388 00 86

Fax       : 0232 388 95 57

e-mail   : izmir.oyakuye@renault.com.tr

 

2016 MODEL OYAK – RENAULT ARAÇ KAMPANYASI BİLGİLERİ

2016 MODEL YILI OTOMOBİLLER İÇİN OYAK ÜYE KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ 15.03.2017 – 15.04.2017
Model & Versiyon Opsiyon Satış Fiyatı ( Teslim Ödemesi )
1 Megane HB Joy 1.5 dCi EDC 110 bg Yedek Lastik 69.500 ₺ 19.640 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 72.634 TL’dir.
2 Megane HB Touch 1.2 Tce EDC 130 bg Metalik Renk & Yedek Lastik                            17″ Alüminyum alaşımlı Jantlar 67.800 ₺ 19.050 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 73.727 TL’dir.
3 Megane HB Touch 1.5 dCi 110 bg Yedek Lastik 69.100 ₺ 19.530 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 76.617 TL’dir.
4 Megane HB Touch 1.5 dCi EDC 110 bg Metalik Renk ve Yedek Lastik 74.650 ₺ 22.420 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 79.822 TL’dir.
5 Megane HB Icon 1.5 dCi 110 bg Metalik Renk ve Yedek Lastik 75.900 ₺ 22.780 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 85.986 TL’dir.
6 Megane HB Icon 1.5 dCi EDC 110 bg Metalik Renk ve Yedek Lastik 81.450 ₺ 24.340 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 91.536 TL’dir.
7 Megane HB GT Line 1.6 dCi 130 bg Metalik Renk ve Yedek Lastik 81.450 ₺ 24.340 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 93.088 TL’dir.
8 Talisman Touch 1.5 dCi 110 bg Metalik Renk & Yedek Lastik                                  R-Link İnternet Bağlantısı 91.800 ₺ 27.270 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 99.559 TL’dir.
9 Talisman Touch 1.6 dCi 130 bg Metalik Renk & Yedek Lastik                                  R-Link İnternet Bağlantısı 93.550 ₺ 27.760 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 99.240 TL’dir.
10 Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130 bg Metalik Renk & Yedek Lastik & R-Link internet bağlantısı & 18″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar 101.700 ₺ 30.060 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 107.390 TL’dir.
11 Talisman Icon 1.5 dCi EDC 110 bg Metalik Renk & Yedek Lastik & 4 Control & Elektronik Amortisör & Aktif Acil Fren Destek Sistemi & Güvenli Mesafe Uyarısı & Eller Serbest Park Sistemi & Adaptif Cruise Control &                            19″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar 135.150 ₺ 44.250 ₺
İlgili versiyon %60 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 135.150 TL’dir.
12 Talisman Icon 1.6 dCi EDC 130 bg Metalik Renk & Yedek Lastik & Elektronik Amortisör & Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan & 19″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar 135.450 ₺ 44.340 ₺
İlgili versiyon %60 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 144.829 TL’dir.
13 Talisman Icon 1.6 dCi EDC 160 bg Metalik Renk & Yedek Lastik & Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 135.700 ₺ 44.420 ₺
İlgili versiyon %60 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 148.942 TL’dir.
Listede yer alan modellerin farklı opsiyonları için fiyat bilgisi Şubelerimizden edinilebilir.
Megane HB modelinde metalik renk fiyat farkı alınmamaktadır.

 

2017 MODEL OYAK – RENAULT ARAÇ KAMPANYASI FİYATLARI

2017 MODEL YILI OTOMOBİLLER İÇİN OYAK ÜYE KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ 15.03.2017 – 15.04.2017
Anahtar Teslim Satış Fiyatının
Vergi ve Masraflardan Oluşan
Anahtar Teslim Teslimde Ödenebilecek Bölümü
Model & Versiyon Opsiyon Satış Fiyatı ( Teslim Ödemesi )
1 Symbol Joy 1.5 dCi 75 bg 61.050 ₺ 17.410 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 63.000 TL’dir.
2 Symbol Joy 1.5 dCi 90bg 61.400 ₺ 17.510 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 63.350 TL’dir.
3 Symbol Touch 1.5 dCi 90bg 66.800 ₺ 18.930 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 74.341 TL’dir.
4 Symbol Touch 1.5 dCi 90bg Easy-R 69.400 ₺ 19.610 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 77.031 TL’dir.
5 Clio Joy 1.2 16v 75 bg 46.850 ₺ 13.540 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 47.500 TL’dir.
6 Clio Joy 1.2 Turbo EDC 120 bg 55.400 ₺ 15.780 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 56.550 TL’dir.
7 Clio Joy 1.5 dCi 75 bg 56.200 ₺ 16.140 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 56.850 TL’dir.
8 Clio Icon 1.2 EDC 120 bg Jant Paketi ile üretilmektedir 62.750 ₺ 17.720 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 65.600 TL’dir.
9 Clio Icon 1.5 dCi 90 bg Jant Paketi ile üretilmektedir 63.650 ₺ 18.100 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 66.900 TL’dir.
10 Clio Icon 1.5 dCi EDC 90 bg Jant Paketi ile üretilmektedir 69.500 ₺ 19.640 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 75.221 TL’dir.
11 Clio Sport Tourer Joy 1.2 16v 75bg 51.550 ₺ 14.770 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 52.200 TL’dir.
12 Clio Sport Tourer Joy 1.5 dCi 75 bg 62.200 ₺ 17.720 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 62.850 TL’dir.
13 Clio Sport Tourer Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg Jant Paketi ile üretilmektedir 67.350 ₺ 18.930 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 75.796 TL’dir.
14 Clio Sport Tourer Icon 1.5 dCi 90bg Jant Paketi ile üretilmektedir 68.300 ₺ 19.320 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 77.186 TL’dir.
15 Clio Sport Tourer Icon 1.5 dCi EDC 90 bg Jant Paketi ile üretilmektedir 74.350 ₺ 22.340 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 80.919 TL’dir.
16 Captur Touch 1.2 TCe EDC 120 PS (yeni faz) 69.300 ₺ 19.440 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 77.348 TL’dir.
17 Captur Touch 1.5 dCi 90 PS (yeni faz) 72.800 ₺ 21.900 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 78.903 TL’dir.
18 Captur Touch 1.5 dCi EDC 90 PS (yeni faz) 78.550 ₺ 23.520 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 84.653 TL’dir.
19 Captur Icon 1.2 TCe EDC 120 PS (yeni faz) 74.750 ₺ 22.310 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 85.457 TL’dir.
20 Captur Icon 1.5 dCi 90 PS (yeni faz) 77.850 ₺ 23.330 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 88.971 TL’dir.
21 Captur Icon 1.5 dCi EDC 90 PS (yeni faz) 83.700 ₺ 24.980 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 94.821 TL’dir.
22 Captur Outdoor 1.2 TCe EDC 120 PS (yeni faz) 77.800 ₺ 23.170 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 84.472 TL’dir.
23 Captur Outdoor 1.5 dCi 90 PS (yeni faz) 81.000 ₺ 24.220 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 88.086 TL’dir.
24 Captur Outdoor 1.5 dCi EDC 90 PS (yeni faz) 86.750 ₺ 25.840 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 93.836 TL’dir.
25 Megane HB Joy 1.6 16V 115 bg 58.200 ₺ 16.660 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 59.350 TL’dir.
26 Megane HB Joy 1.5 dCi 90 bg 74.100 ₺ 22.270 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 75.290 TL’dir.
27 Megane HB Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 81.300 ₺ 24.300 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 82.490 TL’dir.
28 Megane HB Touch 1.2 Tce 130 bg 67.800 ₺ 19.050 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 75.693 TL’dir.
29 Megane HB Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 75.750 ₺ 22.590 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 81.336 TL’dir.
30 Megane HB Touch 1.5 dCi 110 bg 78.900 ₺ 23.620 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 84.486 TL’dir.
31 Megane HB Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 85.150 ₺ 25.390 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 90.736 TL’dir.
32 Megane HB Icon 1.2 Tce 130 bg 76.750 ₺ 22.880 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 90.871 TL’dir.
33 Megane HB Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 83.050 ₺ 24.660 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 97.171 TL’dir.
34 Megane HB Icon 1.5 dCi 110 bg 86.550 ₺ 25.780 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 100.671 TL’dir.
35 Megane HB Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 92.850 ₺ 27.560 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 106.971 TL’dir.
36 Megane HB GT Line 1.5 dCi EDC 110 bg 94.800 ₺ 28.110 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 110.472 TL’dir.
37 Megane HB GT Line 1.6 dCi 130 bg 92.850 ₺ 27.560 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 108.522 TL’dir.
38 Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg 60.800 ₺ 17.350 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 61.950 TL’dir.
39 Megane Sedan Joy 1.5 dCi 90 bg 80.850 ₺ 24.170 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 82.040 TL’dir.
40 Megane Sedan Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 88.100 ₺ 26.220 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 89.290 TL’dir.
41 Megane Sedan Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 82.400 ₺ 24.470 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 90.572 TL’dir.
42 Megane Sedan Touch 1.5 dCi 110 bg 85.850 ₺ 25.590 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 94.022 TL’dir.
43 Megane Sedan Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 92.000 ₺ 27.320 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 100.172 TL’dir.
44 Megane Sedan Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 90.100 ₺ 26.650 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 109.910 TL’dir.
45 Megane Sedan Icon 1.5 dCi 110 bg 93.500 ₺ 27.750 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 113.310 TL’dir.
46 Megane Sedan Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 99.700 ₺ 29.500 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 119.510 TL’dir.
47 Megane Sedan Icon 1.6 dCi 130 bg 97.750 ₺ 28.950 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 117.560 TL’dir.
48 KADJAR Touch 1.2 TCe 130 bg 81.050 ₺ 24.090 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 84.774 TL’dir.
49 KADJAR Touch 1.2 TCe EDC 130 bg 91.100 ₺ 26.930 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 94.824 TL’dir.
50 KADJAR Touch 1.5 dCi 110 bg 88.550 ₺ 26.350 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 92.274 TL’dir.
51 KADJAR Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 98.450 ₺ 29.150 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 102.174 TL’dir.
52 KADJAR Icon 1.2 TCe EDC 130 bg 99.050 ₺ 29.180 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 116.016 TL’dir.
53 KADJAR Icon 1.5 dCi 110 bg 96.500 ₺ 28.600 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 113.466 TL’dir.
54 KADJAR Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 106.400 ₺ 31.390 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 123.366 TL’dir.
55 KADJAR Icon 1.6 dCi 130 bg 4WD 107.450 ₺ 31.690 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 124.416 TL’dir.
56 Sandero Stepway Turbo 90 bg 49.250 ₺ 14.170 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 51.550 TL’dir.
57 Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R 52.300 ₺ 14.970 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 54.600 TL’dir.
58 Sandero Stepway 1.5 dCi 90 bg 56.100 ₺ 16.110 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 58.400 TL’dir.
59 Sandero Stepway 1.5 dCi 90 bg Easy-R 60.000 ₺ 17.140 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 62.300 TL’dir.
60 Duster Laureate 4×2 – 1.5 dCi 90 bg 67.100 ₺ 19.000 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 75.376 TL’dir.
61 Duster Laureate 4×2 – 1.5 dCi 110 bg 68.100 ₺ 19.270 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 76.410 TL’dir.
62 Duster Laureate 4×4 – 1.5 dCi 110 bg 71.950 ₺ 21.660 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 77.950 TL’dir.
63 Duster Laureate 4×2 – 1.5 dCi 110 bg EDC 75.000 ₺ 22.520 ₺
İlgili versiyon %50 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 81.000 TL’dir.
64 Lodgy Laureate 1.5 dCi 90 bg – 5 Koltuklu 62.150 ₺ 17.700 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 65.700 TL’dir.
65 Lodgy Laureate 1.5 dCi 90 bg – 7 Koltuklu 63.600 ₺ 18.080 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 67.150 TL’dir.
66 Lodgy Stepway 1.5 dCi 110 bg – 5 Koltuklu 63.600 ₺ 18.080 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 65.900 TL’dir.
67 Lodgy Stepway 1.5 dCi 110 bg – 7 Koltuklu 68.150 ₺ 19.280 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 72.481 TL’dir.
68 Logan MCV Ambiance 1.5 dCi 90 bg 52.400 ₺ 15.140 ₺
İlgili versiyon %45 ÖTV oranı ile hesaplanmıştır. Mevzuat gereği değişik opsiyonlarda ÖTV oranı değişebilmektedir. Tüm opsiyonların alınması durumunda anahtar teslim fiyatı 56.450 TL’dir.
Listede yer alan modellerin farklı opsiyonları için fiyat bilgisi Şubelerimizden edinilebilir.
Megane ve Clio ailesinde metalik renk fiyat farkı alınmamaktadır.

1 yorum

  • ahmet on 26/10/2019 at 6:37 pm
  • Cevapla

  zamanında çok işime yaramıştıbu bilgiler ve bu kampanyalar

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.